Algemene voorwaarden

Door zich in te schrijven, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden hieronder beschreven:

 1. Bij inschrijving voor 15 februari 2018 bedraagt het inschrijvingsgeld € 40 (+ € 10 waarborg chip) voor atleten met een licentienummer bij de Belgische triatlonfederatie (enkel op vertoon van de licentie geldig in 2018 op de dag van de wedstrijd) & inwoners van Koksijde. Vanaf 15 februari 2018 bedraagt het inschrijvingsgeld € 50 (+ 10 euro waarborg chip). Het inschrijvingsgeld voor niet-aangesloten leden bedraagt tot en met 14 februari € 40  (+ € 10 waarborg chip), vanaf 15 februari 2018 bedraagt deze € 50  (+ € 10 waarborg chip). Voor deelname in trio bedraagt het inschrijvingsgeld € 80  (+ € 10 waarborg chip). De waarborg krijgt men na de wedstrijd, bij het inleveren van de chip, terug.
 2. Atleten zonder licentie zijn verplicht om een daglicentie aan te kopen van € 20. Trio's betalen slechts 1 daglicentie per team. Inwoners van Koksijde ontvangen een GRATIS daglicentie.
 3. Inschrijven kan tot en met 15 april 2018 of tot het maximaal aantal inschrijvingen (260 individuele atleten & 50 trio's) is bereikt. Daginschrijvingen zijn niet mogelijk.
 4. Bij inschrijving kan er gekozen worden om te betalen via het online betalingssysteem van de VTDL of te betalen via overschrijving. De inschrijving is pas definitief na betaling.
 5. De wedstrijd is een NON DRAFTING wedstrijd. Met andere woorden, stayeren en blocking zijn verboden! Stayerzone: 3m (zijwaarts) op 10m (achterwaarts) Blocking: links blijven rijden (uitgezonderd tijdens het inhalen) alsook naast elkaar fietsen is verboden.
 6. Bij deelname in trio gebeurt de wissel door middel van het doorgeven van de enkelband met chip. Dit alles gebeurt binnen de wisselzone.
 7. Mindervalide atleten geven op voorhand, via mail naar info@golfterhilletriatlon.be, de gegevens van min. 2 begeleiders door. Deze begeleiders staan in voor de hulp in/uit het water. Op het parcours wordt slechts 1 begeleider toegelaten.
 8. Indien de wedstrijd omwille van overmacht niet kan doorgaan, kan de organisator niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 9. Door deelname verklaart de deelnemer dat hij/zij in goede gezondheid verkeert. Omwille hiervan raad de organisator aan om voor aanvang van de wedstrijd een preventief sportmedisch onderzoek te ondergaan bij een erkende sportarts. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij medische problemen van de deelnemer.
 10. Deelnemers zonder licentie zijn via het aanschaffen van de daglicentie (aan te kopen bij inschrijving) verzekerd tijdens deelname aan de wedstrijd.
 11. Elke deelnemende atleet wordt verondersteld op de hoogte te zijn van het parcours en de reglementering (zie reglement BTDF).
 12. De organisator behoudt zich het recht toe om deelnemers te weigeren.
 13. De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na het wedstrijdgebeuren.
 14. Het betreft een non drafting wedstrijd, stayeren is bijgevolg niet toegelaten. De deelnemers aanvaarden de eigenheid van dit soort wedstrijden en zullen, ondanks de aanwezigheid van politie en seingevers steeds rekening houden met mogelijk wandel- of autoverkeer. Hierbij geldt de algemene wegcode ten allen tijde.
 15. De organisatie behoudt zich het recht om tot op de dag van de wedstrijd het parcours te wijzigen omwille van veiligheidsredenen.
 16. De prijzenpot en verdeling die op de website vermeld staat is niet sluitend en mag eenzijdig door de organisator worden aangepast. Dit kan gewijzigd worden naar gelang het aantal deelnemers.
 17. Prijzen worden enkel overhandigd op de dag zelf.
 18. Door deelname verklaart u zich akkoord met het eventueel doorgeven van persoonlijke gegevens aan betrokken partijen. Ook gaat u akkoord met het eventuele gebruik van uw foto en/of filmmateriaal voor promotionele doeleinden van de organisator zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

 

Annulatievoorwaarden

Annuleren zonder het doorgeven van startnummer en met terugbetaling

Wie zijn deelname annuleert voor 15 april 2018 (enkel via mail naar info@golfterhilletriatlon.be met vermelding annulatie) krijgt zijn inschrijvingsgeld min € 10 administratiekost terug.

Bij een annulatie met het voorleggen van een geldig medisch attest kan de deelnemer tot en met 15 mei 2018 aanspraak maken op de volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
Het medisch attest dient ofwel digitaal doorgestuurd te worden naar info@golfterhilletriatlon.be ofwel opgestuurd te worden naar vzw Golf ter Hille triatlon, Langestraat 175, 8434 Westende.

Let op: daglicenties worden niet terugbetaald, geannuleerd, omgeruild of uitgewisseld met andere personen of andere wedstrijden.

Annuleren met het doorgeven van startnummer en zonder terugbetaling

Deelnemers die hun inschrijving wensen door te geven aan een andere persoon, kunnen dit tot en met 01 mei 2018 mits betaling van € 10 administratiekosten op het rekeningnummer BE84 0017 1699 3259.
Let op: daglicenties worden niet terugbetaald, geannuleerd, omgeruild of uitgewisseld met andere personen of andere wedstrijden.